Page 6 - Objevovani Hvar
P. 6

Děkuji výjimečnému ostrovu Hvaru za všechny chvíle nadšení jeho krásou, které mi poskytl, a za to, že mě přijal a dovolil mi
          celou tu nepomíjející krásu vyfotografovat. Děkuji obyvatelům ostrova Hvaru za pohostinství a srdečnost.
          Obzvláště děkuji svým přátelům ze Stari Gradu, s kterými jsem strávil tolik překrásných chvílí.
                                         Paweł Jaroszewski


          Fotografie: Paweł Jaroszewski
          Text: Aldo Čavić
          Spolupráce: Branko Kirigin

          Návrh a grafická úprava: Paweł Jaroszewski
          www.jaroszewski-fotografia.com
          e-mail: foto.jaroszewski@gmail.com
          Sazba a zlom: PaArt


          Vydavatel: Muzeum Stari Gradu
          Ulica braće Biankini 4, 21460 Stari Grad
          e-mail: muzej.staroga.grada@st.t-com-hr
          www.stari-grad-museum.net
          Editor: Aldo Čavić

          Spoluvydavatel: Sdružení Čebarjon, Vrisnik
          Koeditor: Mirna Bojanić Rebac
          e-mail: mirna.bojanic-rebac1@st.t-com.hr


          Celková úprava textu: Mario Rebac
          Překlad do češtiny: Dušan Glombíček


          Kniha vyšla za podpory:
          P. Franco Cavallaro, Studio FR&RR Associati, Messina, Sicilie, Itálie
          Město Stari Grad
          Splitsko-dalmatský kraj
          Privredna banka Zagreb          Rotary Club Hvar

          Plava linija, účetnický servis, Jelsa
          Jadran, turistická agentura, Ivan Dolac          Copyright for photos & design © Paweł Jaroszewski, 2010
          Copyright © Muzej Staroga Grada / Udruga Čebarjon, 2010

          Tiskárna: Zrinski, Čakovec
          Náklad: 500
          Vytištěno v Chorvatsku v červnu 2010
          ISBN 978-953-7270-12-4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11