Współpraca w ostatnich latach - wydawnictwa, które opublikowały autorskie albumy, oraz wybrane firmy,
dla których realizowałem prace fotograficzne, projekty graficzne, itd.

 dziennik-polski-bw  gazeta-krakowska-bw  zielony-1-bw  sport-review-grey  parol-bw  editions-raymond-b  wieliczka-bw
 huta-katowice-bw  kluszczynski-bw  krak-fund-film-bw  polskapresse-bw  instytut-pl-bw  sbm-bw  skanska-bw
 wyd-dln-bw  bertelsmann-media-bw  nobilis-bw  wilanow-bw  wse-bw  stari-grad-bw  enix-bw
 lookstudio-bw  lazienki-grey  letterman-bw  znak-bw  eventful-bw  chopin-museum-bw  unesco
 Ager  muzej staroga grada  turisticka zajednica staroga grada  muzeum witrazu