Albumy w przygotowaniu

 

OFERTA DLA WYDAWCÓW:

Autor posiada przygotowane do wydania albumy o wysokich walorach artystycznych, o nośnej, wartościowej tematyce.
Albumy są ukończone i gotowe do druku – zdjęcia, autoryzowane teksty znanych autorów, grafika, pełne przygotowanie DTP/Prepress.
Na życzenie prezentacja oferty on-line w formacie ebook lub na CD ROM - tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

Publikacja wydawnictw albumowych może być powiązana z udziałem sponsora, lokowaniem produktu, itp.

 Oferty współpracy wydawniczej proszę kierować przez formularz kontaktowy: KONTAKT