Regulamin korzystania z zasobów serwisu www.jaroszewski-fotografia.com

 1. Warunkiem korzystania z zasobów serwisu www.jaroszewski-fotografia.com jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie pliki multimedialne (fotografie, filmy wideo, pliki audio) umieszczone w serwisie są własnością www.jaroszewski-fotografia.com, są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione na mocy przepisów prawa autorskiego, oraz praw pokrewnych.
 3. Każde wykorzystanie utworów na dowolnym polu eksploatacji, a w szczególności umieszczanie ich w sieciach informatycznych typu internet, zwielokrotnienie techniką cyfrową lub poligraficzną, oraz jekiekolwiek publikowanie, wymaga uzyskania stosownej licencji poprzez uiszczenie honorarium w serwisie on-line lub poprzez zawarcie umowy licencyjnej z www.jaroszewski-fotografia.com w formie pisemnej.
 4. W serwisie www.jaroszewski-fotografia.com mogą znajdować się utwory, których wykorzystanie może wymagać (oprócz uzyskania licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów) uzyskania pozwoleń od osób lub podmiotów trzecich w odniesieniu do prezentowanych w utworach treści. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie czy dla danego, planowanego przez niego korzystania z utworu(ów) potrzebne są jakiekolwiek dodatkowe pozwolenia, oraz uzyskanie takiego pozwolenia.
 5. Zabrania się kopiowania, retransmitowania i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek części lub elementów zawartości serwisu. Dla ochrony praw własności intelektualnej www.jaroszewski-fotografia.com oraz jej dostawców, utwory mogą być oznakowane elektronicznie w sposób widoczny lub niewidoczny, w celu lokalizowania utworów uzyskanych od www.jaroszewski-fotografia.com. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na użycie technologii monitoringu przez www.jaroszewski-fotografia.com, nie powinien korzystać z serwisu.
 6. Użytkownika serwisu www.jaroszewski-fotografia.com obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.www.jaroszewski-fotografia.com. Jeśli się z nią nie zgadzasz, zrezygnuj z korzystania z naszego serwisu.
 7. Strona internetowa serwisu www.jaroszewski-fotografia.com może wykorzystywać pliki „cookies” - ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Jeżeli nie akceptujesz wykorzystywania plików „cookies” to zrezygnuj z korzystania z serwisu www.jaroszewski-fotografia.com. .
 8. www.jaroszewski-fotografia.com zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu użytkownika do serwisu i jego zasobów jeśli uzna to za zasadne, a szczególnie w przypadku wykorzystywania serwisu niezgodnie z obowiązującym prawem lub niniejszymo regulaminem.
 9. www.jaroszewski-fotografia.com nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane przerwami w funkcjonowaniu serwisu, a także nie udziela gwarancji nieprzerwanego dostępu do serwisu i jego zasobów.
 10. www.jaroszewski-fotografia.com nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane korzystaniem z zasobów udostepnianych w serwisie, szczególnie ich wykorzystaniem w sposób niezgodnych z prawem lub wykorzystaniem naruszającym prawa stron trzecich.
 11. www.jaroszewski-fotografia.com nie odpowieda za skutki wynikające z udostępnienia przez użytkownika hasła dostępu do serwisu osobom trzecim, niezależnie od powodu udostępnienia.
 12. www.jaroszewski-fotografia.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, natomiast użytkownika serwisu obliguje wersja aktualnie obowiązująca w chwili korzystania z serwisu.
 13. Akceptacja przez użytkownika niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach statystycznych, rejestracyjnych, handlowych oraz realizacji zamówień przez www.jaroszewski-fotografia.com w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 833).
 • guestbook-1Jeżeli spędziłeś chwilę
  na mojej stronie
  to zapraszam do wpisania
  Twoich impresji
  w Książce Gości
  TUTAJ