Page 9 - Objevovani Hvar
P. 9

Charakter Hvaru je navždy dán jeho tvarem: protáhlý ostrov se zašpičatělým cípem,  ALDO ČAVIĆ
      díky němuž se na 6 kilometrů přibližuje k dalmatskému pobřeží a sahá téměř až do
      široké delty řeky Neretvy, může svým tvarem připomínat šídlo, což je vlastně jeden
      z názvů ostrova v italštině – „Lesina“, někomu může připadat i jako kamenný paz-

      ourek, jak jej ze svých astrálních výšin viděl a popsal jeden básník. Na vrcholu ostří
      tohoto „pazourku“ nebo nože se nachází mys Sućuraj (Svatý Jiří), a na konci pomysl-
      né střenky tohoto nože leží mys Pelegrin. Tyto mysy byly pojmenovány podle stře-
      dověkých kostelíčků nacházejících se na začátku a konci ostrova. Kostelík ležící na
      ostrém kamenném výběžku Hvaru byl zasvěcen Svatému Jiří, který v rytířské zbroji
      kopím probodává draka, a na druhé straně ostrova, s pohledem na otevřené moře,
      stojí kostelík nesoucí jméno patrona poutníků svatého Pelegrýna. Tento kostelík

      jako první spatřili poutníci plavící se na palubě galeon z Benátek do Svaté země.
      Mezi těmito krajními body se rozprostírá ostrov, na němž se zelenají borové a oli-
      vové háje. Další z jeho mnoha barev je šedivá barva kamení omývaného mořskou
      vodou, jinde se zase červená jeho typická půda, a bílou barvu dodaly ostrovu
      lidské ruce, které zde po tisíciletí skládaly kámen ke kameni a budovaly obydlí,
      vnášejíce tak řád do anarchické krásy tohoto výtvoru Božích rukou.
      Je jen velmi málo těch částí ostrova, kde by nebyl patrný vliv člověka. Když letní
      požár vypálí některou z dnes neprůchodných a hustou zelení prorostlých částí os-
      trova, tu se objeví podpěrná zídka terasy, tu kamenná cestička, polní domek ukrytý

      za kamennou zídkou, nebo jen hromada úhledně složených kamenů či jiná stopa
      činnosti lidských rukou.
      Ostrov Hvar byl obydlen již v mladší době kamenné. Z mnoha jeskyní, které lidem
      na ostrově sloužily jako úkryt nebo obřadiště, je nejznámější Grapčeva jeskyně
      nacházející se na jižní straně ostrova nad vsí Gromin Dolac. V této jeskyni našel
      archeolog Grga Novak z Hvaru velké množství střepů a úlomků půlkulatých misek
      s geometrickými motivy spirál, labyrintů, které byly vyryty a namalovány bílou

      a červenou barvou na modrém a hnědém podkladu, čímž uvedl do oblasti ar-
      cheologické vědy tzv. hvarskou kulturu barvené keramiky z období raného ne-
      olitu. V mladší době bronzové, kolem roku 2500 př. n. l., přišlo na ostrov Hvar
      nové, indoevropské obyvatelstvo, které na vrcholcích pahorků a na všech stra-
      tegicky důležitých místech ostrova budovalo osady, tzv. hradiště. Mezi pozůstat-
      ky stavební činnosti tehdejšího obyvatelstva patří i mnohé tumuly – náhrobní
      kameny, které jsou rozesety po celém ostrově. V 1. tisíciletí př. n. l. začali řečtí
      spisovatelé zdejší obyvatelstvo nazývat souhrnným názvem Ilyrové. S tímto ta-
      juplným národem, který dosud neznal písmo (přestože Ilyrové byli zdatnými

      mořeplavci, jak nás o tom informují antické prameny), se na Hvaru setkali řečtí
      kolonizátoři, kteří sem v letech 385-384 př. n. l. připluli z egejského ostrova
      Paros. Tato historická událost je vůbec první písemnou historickou zmínkou
      o ostrově Hvaru.

                                                     Objevování Hvaru  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14